Ad
Ad
Ad
Biznes

Kto jest kim w faktoringu?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Firmy spotykające się z pojęciem faktoringu po raz pierwszy mogą mieć problem z rozróżnieniem podmiotów wchodzących w skład umowy faktoringowej. W tym tekście opisujemy trzy strony transakcji faktoringowej.

Faktor

Jest to firma świadcząca usługi faktoringowe. Rolą faktora w klasycznym rozumieniu faktoringu jest bezzwłoczne finansowanie faktur przedłożonych przez faktoranta. Taka usługa jest oferowana przez instytucje sektora bankowego oraz specjalistyczne firmy faktoringowe i finansowe. Szukając najlepszej umowy faktoringowej, warto sprawdzić przede wszystkim propozycje przedsiębiorstw specjalizujących się stricte w faktoringu.

Ich oferta jest bardziej zróżnicowana niż bankowa, a procedury stosowane przez te podmioty są mniej czasochłonne i mniej sformalizowane. Innymi słowy, umowę o faktoring szybciej podpiszesz z firmą faktoringową niż z bankiem. Warto również pamiętać, że niektóre firmy faktoringowe specjalizują się w poszczególnych segmentach rynku, np. faktoringu dla branży budowlanej, transportowej czy handlowej.

Faktorant

Klient firmy faktoringowej, sprzedawca dóbr i usług. Przedsiębiorstwo poszukujące finansowania i sposobu na utrzymanie płynności finansowej. Po podpisaniu umowy o faktoring faktorant przekazuje wystawioną płatnikowi fakturę z odroczonym terminem zapłaty do faktora. Faktor przelewa ok. 80% kwoty widniejącej na dokumencie sprzedaży na konto faktoranta. Reszta kwoty zostaje rozliczona po tym, gdy płatnik ureguluje swoje zobowiązanie zgodnie z terminem płatności faktury. Ta strona umowy ponosi koszty usługi faktoringowej i udostępnienia kapitału.

Płatnik faktoringowy

Firma kupująca produkt lub usługę od faktoranta. Do płatnika trafia faktura z odroczonym terminem płatności (np. 30 lub 60 dni) za dostarczony przedmiot zamówienia. Kupujący w niektórych przypadkach musi wyrazić zgodę na cesję wierzytelności z faktoranta na faktora.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Kto jest kim w faktoringu? – Zapraszamy!

Comments are closed.