Ad
Ad
Ad
Technologia

Afiliacja, programy afiliacyjne

Pinterest LinkedIn Tumblr

Czym są programy afiliacyjne (partnerskie) i w jaki sposób można zarabiać za ich pośrednictwem?

Obecnie istnieje bardzo wiele sposobów na zarabianie za pomocą internetu – zarobki uzyskiwane w ramach standardowej pracy w kieracie nie musi już stanowić jedynego źródła dochodu. Dzięki burzliwemu rozwojowi technologii internetowych, jaka ma miejsce w ostatnich latach, powstało wiele możliwości legalnego zarabiania w internecie. Wiele z tych możliwości ma postać zarabiania pasywnego – nie trzeba spędzać długich godzin, by wygenerować dodatkowy dochód. W przypadku takiego rozwiązania, jak programy partnerskie – zarabianie nie wymaga wielkiego wysiłku.

Programy afiliacyjne – nazywane także partnerskimi, mają postać umów, w ramach których sprzedawca (reklamodawca) uiszcza ustaloną opłatę afiliantowi, tj. właścicielowi danej strony internetowej, z tytułu wygenerowania ruchu. Afiliant umieszcza na swojej witrynie internetowej link przekierowujący do strony reklamodawcy; w przypadku kliknięcia przez odwiedzającego stronę afilianta użytkownika, afiliant otrzymuje wynagrodzenie naliczane według sposobu ustalonego w umowie (jest ono zazwyczaj naliczane od liczby kliknięć w link).

Modele zarabiania za pomocą programów partnerskich

Sposób naliczania wynagrodzenia dla afilianta jest drobiazgowo określony w umowie zawieranej z nim przez podmiot – reklamodawcę. W obecnych czasach wyróżnia się m.in. poniższe sposoby naliczania wynagrodzenia z tytułu działania w programie prartnerskim:

– Cost Per Acquisition (CPA) – jest to jeden z najczęściej spotykamych modeli naliczania wynagrodzenia, polegający na przyznaniu wynagrodzenia, gdy użytkownik po kliknięciu w dany link założy konto;

– Cost Per Lead (CPL) – w tym modelu wynagrodzenie jest naliczane, gdy użytkownik po kliknięciu w dany link uzupełni informacje w wyświetlanym formularzu kontaktowym, dzięki czemu reklamodawca będzie mógł np. w przyszłości wysłać do niego newsletter bądź zaproponować zakup produktu;

– rev-share (revenue sharing model) – opiera się na otrzymywaniu przez podmiot będący afiliantem wynagrodzenia w formie prowizji naliczanej od operacji dokonanej przez pozyskanego użytkownika. W ten sposób, wynagrodzenie afilianta może stale rosnąć wraz z coraz dłuższym okresem aktywności pozyskanego klienta.

– modele hybrydowe – mieszane, które łączą w sobie wybrane cechy części lub wszystkich powyższych modeli.

Warto przy tym pamiętać, że w większości przypadków w odniesieniu do wypłaty zarobionych przez afilianta środków pieniężnych obowiązuje pewne restrykcyjne ograniczenie polegające na możliwości wypłaty zarobionych pieniędzy dopiero po osiągnięciu pewnej wysokości. Zazwyczaj próg ten wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych (choć niektóre programów partnerskich oferują możliwość wypłaty środków już od 1 PLN).

Konkurencja w zakresie programów partnerskich (do których należy m.in. Shopeneo https://shopeneo.network/) jest bardzo silna i dotyczy właściwie wszystkich segmentów rynku. Ważne jest, by przed przystąpieniem do danego programu drobiazgowo i uważnie przeanalizować założenia programu i porównać go z programami konkurencyjnymi.

 Aby dowiedzieć się więcej o programach i sieciach partnerskich w branży sklepów interrnetowych, przejdź na: https://shopeneo.network/afiliacja/.

Link do ilustracji

Comments are closed.