Ad
Ad
Ad
Category

Ciekawe

Category

 

Decyzja o rozwodzie to niezwykle trudny moment dla dwojga ludzi – zazwyczaj rozwody są efektem wieloletnich zaniedbań w małżeństwie. Specjaliści podkreślają, że w ostatnich latach coraz częściej dochodzi do rozwodów par o niskim stażu małżeńskim. Jak przeprowadzane są rozwody w Polsce? Jak rozpatrywane są konkretne sprawy? Czy pomoc adwokata podczas rozprawy sądowej jest konieczna?

Dlaczego decydujemy się na rozwód?

We wnioskach rozwodowych najczęściej podawany powód to :różnice nie do pogodzenia”. Różnice takie mogą ujawnić się na kilka lat po ślubie, ale też być powodem rozwodu par o wieloletnich stażach. Wśród najczęściej wymienianych powodów rozwodów na szczególną uwagę zasługują te dotyczące dzieci – brak komunikacji pomiędzy małżonkami często prowadzi do problemów, gdyż jedno z małżonków dziecka chce, inne nie, również zatajana jest informacja o bezpłodności jednego z nich. Są to solidne podstawy do rozwodu. Przyczyną rozwodu mogą być również zdrady – w takich sytuacjach sąd ma dość klarowną sytuację, a sam przebieg rozwodu zależy w dużej mierze od samych małżonków. O powodach składania wniosków rozwodowych dowiemy się na stronie adwokat-katowice.info.pl/rozwody-separacje.

Jak przebiega rozwód?

Podstawą jest złożenie pozwu rozwodowego, które strona wysyła do sądu – wraz z pozwem (w dwóch egzemplarzach) konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej, która w całym kraju wynosi 600 zł oraz załączenie dwóch odpisów skróconych aktu małżeństwa. Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci konieczne jest również dołączenie odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka. Jeśli pozew zawiera braki jest on odsyłany do powoda, jeśli nie – kopia wysyłana jest do strony pozwanej, która ma dwa tygodnie na odpowiedź i określenie swojego stanowiska. Kolejnym krokiem jest ustalenie terminu rozprawy i stawienie się na niej.